BHV NED

BHV NED adviseert werkgevers over arbeidsomstandigheden en vertaalt verplichtingen uit de Arbowet naar de juiste werkplekinrichtingen.

Eén van de hoofdactiviteiten is het opstellen van Risico-inventarisaties en evaluaties (RIE). Het uitvoeren van een RIE vormt dé manier om arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf te inventariseren. De RIE heeft een wettelijke basis en dient als uitgangspunt voor het arbobeleid binnen elk bedrijf. Onze gecertificeerd hoger veiligheidskundige is bevoegd deze RIE’s op te stellen. Hij kan zonder tussenkomst van andere instanties komen deze volledige rapportages op stellen.

Als je kijkt naar risicopreventie dan zijn niet alle arbeidsrisico’s te vermijden. Restrisico’s zul je altijd in enige mate houden. Bijvoorbeeld als gevolg van brandgevaar. Een beginnend brandje zal altijd zelf moeten kunnen blussen. Hier ontstaat het nut en de noodzaak van de bedrijfshulpverlening, de BHV. Lees verder

Het organiseren van een BHV begint met een opstellen van een ontruimingsplan. Op deze site staat een gratis ontruimingsplan aangeboden en een introductie van BHV Quick Scan  aan. Het maken van afspraken wie wat doet en waar iedereen zich verzameld bij een beginnende brand zijn voorbeelden van vast te leggen afspraken uit het ontruimingsplan.