BHV NED

BHV NED adviseert werkgevers over arbeidsomstandigheden en vertaalt verplichtingen uit de Arbowet naar de juiste werkplekinrichtingen en voorgeschreven arbobeleid.

Eén van de hoofdactiviteiten is het opstellen van Risico-inventarisaties en evaluaties (RIE). Het uitvoeren van een RIE vormt de voorgeschreven manier om arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf te inventariseren. De RIE heeft een wettelijke basis en dient als uitgangspunt voor het arbobeleid binnen elk bedrijf. Onze gecertificeerd hoger veiligheidskundige is bevoegd deze RIE’s op te stellen. Hij kan zonder tussenkomst van andere instanties een volledige RIE-rapportage opstellen. Tevens biedt hij workshops aan voor MKB bedrijven om in een dag een RI&E op te stellen. Lees meer…

Op dit moment hebben alle bedrijven en hun medewerkers te maken met besmettingsrisico’s van het COVID-19 virus. Vanuit het perspectief bezien van arbeidsrisico’s zal elk bedrijf nieuwe werkaanpassingen en -afspraken moeten maken. Om deze aanpassingen formeel aan te pakken is voor uw kantoorwerkomgeving een checklist beschikbaar. Met behulp van deze lijst kan een actualisatie van de RI&E worden uitgevoerd. Lees meer…

Onderdeel van de RIE voor elk bedrijf vormt de BHV-organisatie. Deze organisatie moet zijn ingericht op de restrisico’s binnen een bedrijf. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van brandgevaar. Een beginnend brandje zal je altijd zelf moeten kunnen blussen. Lees verder

Het organiseren van een BHV begint met een opstellen van een ontruimingsplan. Op deze site staat een gratis ontruimingsplan aangeboden en een introductie van BHV Quick Scan  aan. Het maken van afspraken wie wat doet en waar iedereen zich verzameld bij een beginnende brand zijn voorbeelden van vast te leggen afspraken uit het ontruimingsplan.