Certificering

gecertificeerd hoger veiligheidskundige

Sinds 2001 is Werner Steeman van BHV NED gecertificeerd Hoger veiligheidskundige. Deze persoonscertificering maakt het toetsen en uitvoeren van RI&E’s (risico-inventarisaties en evaluaties) rechtsgeldig. De geldigheid van het certificaat is direct oproepbaar op de site van de accrediterende organisatie Hobéon