PGS 15

 

opslaginrichting

Bedrijven met een opslag van meer dan 250 liter verpakte gevaarlijke stoffen lopen een verhoogd brandgevaar en kunnen via een lekkage grote schade aan het milieu toebrengen. Het beheersen van de hieruit voortkomende risico’s is verplicht gesteld vanuit milieuwetgeving, arbeidsomstandighedenwet en bouwbesluit. De richtlijn PGS 15 bevat relevante wetgeving samengevoegd tot één richtlijn. Deze tekst is gebaseerd op voorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet, het Bouwbesluit, ATEX en milieuwetgeving waaronder het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning. De PGS richtlijn schrijft voorschriften voor de opslaginrichting, Daarnaast schrijft het organisatorische voorwaarden voor aan het bedrijf. Hieronder valt de organisatie van incidentenmanagement. Een bedrijf moet zijn ingericht op het mogelijk morsen van gevaarlijke stoffen tegen te gaan. Het bedrijf moet, anders dan bij beginnende brand, adequaat en zelfstandig kunnen optreden zonder tussen tussenkomst van professionele hupverlening.  

BHV NED geeft advies over de technische opslaginrichtingen voor gevaarlijke stoffen en het organiseren van het incidentenmanagement. De meeste recente versie van de PGS 15 richtlijn treft u hier.