RI&E in één dag

De workshop RIE in één dag is bedoeld voor branche aangesloten MKB-bedrijven. Dit aanbod is bedoeld voor bedrijfseigenaren die al langere tijd opzien tegen het zelf opstellen van de RI&E. In deze workshop kunnen zij een helpende hand krijgen waarbij aan het eind van de werkdag een eigen RI&E zal zijn opgesteld.

Voorafgaand aan de workshop zal een in take gesprek met u worden gehouden. Hierin zullen bedrijfsspecifieke zaken, de ongevallenhistorie en de aanleiding om de RI&E juist nu op te stellen besproken worden. Samen met de Hoger veiligheidskundige vult u de RI&E in. Het ingevulde Plan van Aanpak zal nader hand getoetst worden, zodat u een volledige RIE aan de Arbeidsinspectie kan tonen.

Tijdens de workshop zal de specifieke RI&E-vragenlijst worden ingevuld. Maatgevende arbeidsrisico’s worden hierbij geïnventariseerd en vervolgens worden verbetermaatregelen geformuleerd en opgenomen in een Plan van Aanpak. Het eindresultaat van de workshop is een RI&E waarmee u voldoet als werkgever aan het voorschrift uit de Arbowet om een actuele en volledige RIE te bezitten.

De groep zal uit maximaal 4 deelnemende bedrijven bestaan, zodat elke deelnemer veel vragen zal kunnen stellen en uitleg krijgt.

Voor deelname is een eigen laptop nodig.

De prijs per deelnemer is 595 €. De volgende workshop vindt plaats op vrijdag 12 mei 2023 en wordt gehouden in Amsterdam.

U kunt zich aanmelden via info@bhvned.nl.