RI&E in één dag

De workshop RIE in één dag is bedoeld voor branche aangesloten MKB-bedrijven. De workshop is geschikt voor bedrijfseigenaren, die al langere tijd opzien tegen het zelf opstellen van de RI&E. In deze workshop kunnen zij een helpende hand krijgen waarbij aan het eind van de werkdag een eigen RI&E zal zijn opgesteld.

Voorafgaand aan de workshop zal een in take gesprek met u worden gehouden. Hierin zullen bedrijfsspecifieke zaken, de ongevallenhistorie en de aanleiding om de RI&E juist nu op te stellen besproken worden. Op basis van dit gesprek kiest de Hoger veiligheidskundige welke vragenlijst gebruikt gaat worden tijdens de workshop.

Tijdens de workshop zal de specifieke RI&E-vragenlijst worden ingevuld. Maatgevende arbeidsrisico’s worden hierbij geïnventariseerd en vervolgens worden verbetermaatregelen geformuleerd en opgenomen in een Plan van Aanpak. Het eindresultaat van de workshop is een RI&E waarmee u voldoet als werkgever aan het voorschrift uit de Arbowet om een actuele en volledige RIE te bezitten.

De groep zal uit maximaal 4 deelnemende bedrijven bestaan, zodat elke deelnemer veel vragen zal kunnen stellen en uitleg krijgt.

Voor deelname is een eigen laptop nodig.

De prijs per deelnemer is 495 €. De volgende workshop vindt plaats op vrijdag 14 mei 2021 en wordt gehouden in Amsterdam.

U kunt zich aanmelden via info@bhvned.nl.