Download BHV-plan

silouette hangen met witBrandgevaar in een kantoorwerkomgeving geldt als een restrisico. Een risico dat geaccepteerd is en waartegen preventieve maatregelen genomen moeten worden. In de Arbeidsomstandighedenwet staat beschreven dat werkgevers intern een hulpverlening moeten organiseren.

In een kantoorwerkomgeving moet de BHV organisatie erop gericht zijn om een beginnende brand te beheersen of op zijn minst snel een volledige evacuatie uit te kunnen voeren. In het ontruimingsplan van BHV NED staat een scenario voor het ontruimen van kantoorwerkomgevingen beschreven.

Dit ontruimingsplan voor kantoorpanden is conform de NEN 8112 norm opgesteld. Het plan bevat ontruimingsscenario dat u kunt aanpassen op uw eigen werkomgeving. Bij de aanvraag van gebruiksvergunning bij de gemeente bent u verplicht een dergelijk ontruimingsplan op te stellen.

Indien u het ontruimingsplan zelf wilt bewerken, dan kunt u daarvoor het bestand in Word aanvragen. De gebruikerskosten van het document zijn € 35 (excl. 21 % BTW). Deze aanvraag kunt u doen via het info@ e-mailadres.