VCA certificering

VCA certificieringIndien uw bedrijf een VCA certificering aanvraagt, dan zullen meerdere bedrijfsprocessen worden gedocumenteerd en geformaliseerd. Dit aantal te documenteren bedrijfsprocessen is afhankelijk van het certificeringsniveau. Het een ster niveau omvat minder beleidsmatige voorschriften. Het twee sterren niveau beschrijft dezelfde processen met aanvullend een uitgebreider VGM beleid en verbetermanagement.

Bedrijven die de voorschriften uit de Arbowet reeds zijn nagekomen zullen een eenvoudiger certificeringstraject ondergaan. Het hebben van een actuele RIE met een aantoonbaar arbobeleid maakt de VCA aanvraag overzichtelijk en relatief eenvoudig. Een compleet overzicht van de voorwaarden treft u in de checklist VCA.