RIE

RIEEen RIE hebben is voor elk bedrijf verplicht. Het verwoordt de wijze waarop de werkgever zorgt voor een veilige en gezonde werkplek voor zijn werknemers. In de Arbowet staat precies omschreven wat van werkgevers hierin wordt verwacht. De wet maakt daarbij geen onderscheidt tussen grote of kleine bedrijven. Het is vervolgens de Nederlandse arbeidsinspectie die controleert of werkgever deze wetgeving naleeft.

De overheid schrijft bedrijven een werkwijze voor waarop zij hun arbeidsomstandighedenbeleid dienen te voeren. Een bedrijf moet een RIE hebben, met daarin en Plan van Aanpak. Dit plan is het werkdocument voor het arbobeleid. Het bevat alle bedrijfsspecifieke arbeidsrisico’s en vormt daarmee het uitgangspunt voor verbeteringen in de arbeidsomstandigheden.

Het is goed mogelijk om zelf een RI&E te maken. Digitaal is zeer veel kennis beschikbaar. Bedrijven tot 25 medewerkers kunnen daardoor geheel zelf een RIE uitvoeren. Hiervoor moeten zij dan wel een RIE-instrument gebruiken dat ontwikkeld is door hun eigen branche. Deze instrumenten bestaan uit een vragenlijst, die meestal zijn goed gekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie . Vragenlijst die zijn afgekeurd leveren geen volledige RIE op en hebben aansluitend een toetsing nodig. Indien u begeleiding wil bij het zelf opstellen van uw RI&E dan kunt u gebruik maken van de workshop.

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers zullen samen moeten werken met een kerndeskundige ter aanvulling van hun zelf opgestelde RIE. Lees verder