RI&E met bedrijfsbezoek

RIE met bedrijfsbezoekVoor bedrijven met meer dan 25 medewerkers in dienst is een RIE met bedrijfsbezoek een verplicht onderdeel waarlangs een toetsing van de RIE wordt uitgevoerd. Bedrijven kunnen met behulp van de eerder genoemde RIE-instrumenten zelf een RIE uitvoeren. Dit document moet vervolgens nog getoetst worden door een kerndeskundige tijdens bedrijfsbezoek.

Tijdens het bezoek worden de arbeidsomstandigheden nader geïnventariseerd. Op basis van de zelf opgestelde RIE kunnen de reeds geïnventariseerde aandachtspunten direct de aandacht krijgen. Deze bevindingen worden toegevoegd aan de zelf opgestelde RIE.

De bedrijfsbezoeken van BHV NED bestaan voorafgaand uit een documentenstudie. Relevante procedures en gedocumenteerde werkafspraken, waaronder de verzuimbegeleiding en het BHV plan, worden vooraf doorgenomen. Tijdens het bedrijfsbezoek worden interviews gehouden met arbo beleidmakers en zal een arbo-technische rondgang langs de werkplekken gehouden worden . Op basis van deze verkregen gegevens wordt de definitieve RIE opgesteld.

Indien u een dergelijke complete en volledige RIE nodig heeft kan BHV NED u direct van dienst zijn. Meerdere bedrijven zijn u hierin voorgegaan.