REACH

REACHLeveranciers van producten met gevaarlijke stoffen moeten volgens REACH regelgeving verplicht deze producten laten registeren. Deze verplichting geldt vanaf juni 2018 ook voor producten met gevaarlijke stoffen waarvan slechts 1 ton wordt geproduceerd. Zonder aanmelding mogen de producten eenvoudig weg niet verkocht worden. BHV NED adviseert MKB bedrijven over hun registratieplicht.

Lees meer …