VCA

vcaIn Nederland zijn ruim dertienduizend bedrijven VCA gecertificeerd en dit aantal groeit. Vooral in de bouwsector neemt het aantal toe. Opdrachtgevers, waaronder lokale overheden, stellen steeds vaker de voorwaarde dat gecontracteerde partijen VCA-gecertificeerd moeten zijn. Indien een bedrijf overgaat tot VCA-bedrijfscertificering omvat de eerste keus welk certificeringsniveau nodig is. Afhankelijk van dit certificeringsniveau zal blijken hoeveel bedrijfsprocessen gedocumenteerd moeten worden. De omvang van het certificeringstraject hangt vervolgens af de bedrijfsomvang en de maatgevende arbeidsrisico’s binnen de branche.